Pazartesi, Mayıs 20, 2019

2. Avrasya Hukuk Kurultayı

Azerbaycan Hukukşinaslar Konfederasyonu ve Türkiye Hukuk Platformu ortaklığı ile; Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukukçular Birliği, Anayasa Hukukçuları Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Respublikasının Vekiller Kollegiyası, Türkiye Azerbaycan Hukuk Platformu, TİKA, ASAN Gönüllüler, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği’nin katkıları ile düzenlenen 2. Avrasya Hukuk Kurultayı 16-19 Aralık 2018 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Boulevard Hotel’de gerçekleştirildi.

Yakın coğrafyada yaşayan, ortak mirasa sahip, aynı kültürel kodları taşıyan toplumları birbirine yakınlaştırmak amacıyla, ortak kültürel köklere sahip hukukçu ve akademisyenler Kurultay bağlamında bir araya geldiler. 26 farklı ülkeden yaklaşık 350 hukukçu katılımcı, ilişkilerin hem toplumsal hem de devletler düzeyinde geliştirilmesi, birbirlerinin mensup oldukları ülkelere ait hukuk sistemlerini tanıtarak ortak iş birliği kurmak adına 2 gün boyunca sempozyum ve çalıştaylarda karşılıklı tecrübe aktarımında bulundular.

Kurultayın katılımcıları, farklı ülkelerden meslektaşlarıyla ileriye dönük projeler gerçekleştirebileceği gibi düzenleyecekleri akademik toplantılara da birbirlerini davet ederek kurulan ilişkiler pekiştirmeye yönelik alışverişte bulundular. Böylece Avrasya coğrafyası içinde sosyal, kültürel ve hukuki bağlar güçlendirilecek, ilişkilerde yaşanabilecek hukuki ihtilafların çözümüne katkı sağlanacak bir birikim elde edildi.

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye eurasialaw.org adresinden ulaşabilirsiniz.

İslam Ceza Hukuku kitabı tanıtım toplantısı

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), öncülüğünde Beykoz Belediyesi ve Elbeyoğlu Hukuk Bürosu destekleriyle İbn Haldun Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi katkılarıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesinin ev sahipliğinde tanıtım toplantısı ve panel düzenlendi.

Sri Lanka Ziyareti

2010’dan itibaren bazı Budist gruplar camilere ve Müslümanlara saldırmaya başladılar.

İslam âlemi, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki iç çekişmelerle uğraşırken, Sri Lanka Müslümanları, radikal Budistler tarafından sessiz sedasız zulme uğruyor. Bu duruma dikkat çekmek için Uluslararası Hukukçular Birliği 22-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında Sri Lanka’yı ziyaret etti.

 

Batı Sahra Ziyareti

Fas, Cezayir ve Moritanya arasında sıkışıp kalan Batı Sahra, yıllardır egemenliği altında kaldıkları İspanya ve Fransa’dan kurtularak tam bağımsız bir devlet olmak istiyorlar.

Bu manada Batı Sahra’nın Cezayir bölümünde kalan kısmında inceleme yapmak üzere Uluslararası  Hukukçular Birliği 08-12 Mart 2017 tarihleri arasında üyesi bulunan Suudi Arabistan, Ürdün ve Cezayirli avukat / hukukçularında bulunduğu 25 kişilik bir ekip ile ziyarette bulunmuştur.

Dünya'da ve Türkiye'de Darbe Yargılamaları sempozyumu

27-29 Şubat tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans salonunda, Dünya’da ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu 4 farklı ülkeden 13 konuşmacı ve Türkiye’den 10 konuşmacı ile birlikte 2 günü sempozyum, 1günü çalıştay olmak üzere gerçekleştirildi. Bu üç günlük etkinlik boyunca pek çok konu işlendi. Aralarında Şili, Arjantin, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’nin olduğu beş farklı ülkenin darbe geçmişi irdelendi.

Uluslararası İslam Ceza Hukuku Konferansı

30.04.2015–03.05.2015 tarihleri arasında, Antalya’da, Türkiye, BAE, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Mısır, Almanya, Irak, Kanada, Japonya, Malezya, Pakistan, Bosna, İspanya, Fransa, Bangladeş, Ürdün, Sudan, Kuveyt, Fas, Cibuti, Moritanya, Suudi Arabistan, Filipinler, Lübnan, Makedonya, Suriye, İngiltere, Cezayir, Tayland, Yunanistan, Filistin olmak üzere 32 ülkeden akademisyenlerin ve hukukçuların katılımı ve sunumları ile ilmi temelde olmak üzere, “İslam Ceza Hukuku Konferansı” gerçekleştirilmiştir.

Avrasya Hukuk Kurultayı

4 ve 5 Eylül 2014 tarihlerinde, Anayasa Hukukçuları Derneği, Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve Uluslararası Hukuk Merkezi tarafından, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansının desteği ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde 17 ülkeden gelen 300 hukukçu ve akademisyenin katılımıyla Avrasya Hukuk Kurultayı gerçekleştirilmiştir.

Anayasa Teorisi Kitabı Lansmanı

Anayasa Hukuku alanında başucu eseri olarak kabul edilen Verfassungstheorie isimli Almanca eseri, iki yıl süren uzun ve titiz bir tercüme ve edisyon sürecinin ardından ”Anayasa Teorisi” adıyla yayına hazırladıktan sonra lansmanını gerçekleştirdik.

Uluslararası Orta Afrika Konferansı

Orta Afrika ile ilgili Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu etkinliği Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF), Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) ile birlikte düzenledik. Konferans kapsamında Orta Afrika’da yaşanan dramın içinden gelen devlet adamı, medya mensubu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri yaşananları birinci ağızdan anlatma imkânı buldular.

Uluslararası Irak Sempozyumu

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde “Irak’ta Gerçekleşen İnsan Hakları İhlalleri” temel başlığı ile gerçekleştirdiğimiz sempozyumda; kaynakları, maddi, sosyal ve kültürel zenginlikleri olmasına rağmen ve bu yüzden tarih boyunca çatışmaların yaşandığı sorunlu bir bölge olan Ortadoğu coğrafyasının en önemli ülkelerinden biri olan Irak bütün yönleri ile ele alındı. İki gün süren sempozyumda Amerikan işgali ile birlikte daha da içinden çıkılmaz bir hale gelen Irak’ta yaşanan sorunlara Arap, Türk ve batılı akademisyenler, hukukçular, gazeteciler ve uzmanlar çözüm aradılar. Sempozyum tebliğleri Uluslararası Irak Sempozyumu Tebliğler Kitabı adıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak uluslararası kamuoyunun istifadesine sunuldu.

Uluslararası Tahkim Kongresi

Yerel meseleleri küresel bir bakış açısı ile ele alan projelerimizin yanı sıra ülkemizin dünyaya doğru bir algı ile açılmasına katkı sağlayacak projelere örnek olarak gösterilebilecek bir etkinlik, Uluslararası Tahkim Kongresi. Dünya pazarında iş yapan küresel Türk şirketlerini de yakından ilgilendiren bir etkinlik olan kongrede yerli ve yabancı uzmanlar konuyu bütün yönleriyle ele aldılar. Kongre tebliğleri Uluslararası Tahkim Kongresi Tebliği Kitabı adıyla kitaplaştırılarak ilgililerin istifadesine sunuldu.

Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu

İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararası Hukukçular Birliği, Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün düzenlediği Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu 24-25 Kasım 2011 tarihinde yapılmıştır. Sempozyuma yerli ve yabancı birçok akademisyenin katılımcının tebliğleriyle gerçekleşmiştir. Açılış konuşmalarını Tüketici Hukuk Başkanı Av. Hakan Tokbaş, Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Erkan Yardımcı ve Uluslar arası Hukukçular Birliği Başkanı Av. Necati Ceylan üstlenmiştir.

Uluslararası Anayasa Kongresi

Güncel ve güncelliğini uzunca bir süre korumaya devam edecek gibi görünen Anayasa tartışmalarına uluslararası bir vizyon ile katkı sağlamak amacıyla İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz kongrede Türkiye’den ve dünyadan konunun uzmanı pek çok Anayasa Hukukçusu ile Türkiye kamuoyu istifade etme fırsatını yakaladı. Dört gün süren kongre, sunulan tebliğlerin ” Uluslararası  Anayasa Kongresi Metinler Kitabı” ismiyle kitaplaştırılarak referanslar arasındaki yerini aldı.

Moro işbirliği programı

UHUB olarak 20.08.2013 -30.08.2013 tarihleri arasında 12 kişilik bir heyet ile Moro’ya gidilmiştir. Filipinler Hükümeti ile Bangsamoro Yetkilileri arasındaki barış görüşmeleri ve antlaşma imzalama süreci yerinde takip edilmiştir.

Hukuk Akademisi Programı

3 yıldır devam eden ‘’MORO’DA HUKUKÇU YETİŞTİRME’’ programı düzenli periyotlarla, gerektiğinde sahada uygulamaya gerektiğinde ise örneklik teşkil etmesi ve staj çalışmalarının fiilen gösterilmesi için Türkiye Adalet Akademisi ile Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesine getirilmeye devam etmektedir.