Uluslararası Irak Sempozyumu

0
187

“Irak’ta İnsan Hakları ve Adalet” İstanbul 23 – 24 Mayıs 2013

Uluslararası Hukukçular Birliği, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Ortadoğu ve Afrika Araştırmacılar Derneği (Ordaf), Hukukçular Derneği ve Başakşehir Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen “Irak’ta İnsan Hakları ve Adalet” başlıklı “ULUSLARARASI IRAK SEMPOZYUMU” 23 – 24 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır.

Bu toplantının amacı evrensel kavramlar olan ‘İnsan Hakları”, “Adalet” ve “Adil Yargılanma Hakkının” başta Irakta olmak üzere İslam Dünyası’nda nasıl algılandığını ve uygulandığını irdelemektir.

Topkapı Cevizlibağ’da bulunan Yeni Yüzyıl Üniversitesinde 2 gün sürecek olan Sempozyumda “Irak’ta temel insan hak ve özgürlükleri; yaşam hakkının korunması, adil ve aleni olarak tam bir eşitlikle yargılanma hakkı” gibi konuların ele alınması düşünülmektedir.

Aynı coğrafyayı paylaşan ve bir çok konuda müşterekleri olan Türkiye’nin Irak başta olmak üzere çevresindeki gelişmelerden ne denli etkilendiği bilinmektedir. Türkiye’nin bölge ile komşuluk ilişkilerinin de ötesinde olan yakınlık ve ilişkileri oradaki her türlü gelişmeler ile yakından ilgilenmesini zorunlu hale getirmektedir. Türkiye’nin insani sorumluluklarının yanı sıra doğrudan güvenliğini de ilgilendirmesi bu konuların bir sempozyumda ele alınmasını gerekli kılmıştır.

Bu sempozyumun temel amacı ayrışmaları ve çatışmaları yeniden hatırlatmak ya da tahrik etmek değildir. Bilakis, Türkiye’nin yanı başında yaşanan ve iç işleri olarak kabul edilmesi mümkün olmayan insan hakları uygulama ve ihlalleri ile ilgili tespitlerde bulunmak, teori ve uygulamaya dönük çözümler üretmek için sivil toplum örgütleri ve akademisyenleri buluşturmaktır. Ayrıca bu konuya taraf olanların her türlü fikirlerini ve çözüm önerilerini özgür bir ortamda tartışmaktır.

Başta Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Amerika’dan 70, Türkiye’den 30 akademisyen, politikacı, hukukçu, sivil toplum temsilcisi’nin katılacağı sempozyumda ayrıca birinci gün T.C. Dışişleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, ikinci gün ise Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Tarık Haşimi birer konferans vereceklerdir.

3 dilde simultane çevirinin olacağı sempozyumda siz değerli meslektaşlarımızı aramızda görmekten memnun olacağız.
Organizasyon Adına
Av. Necati Ceylan
Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri

SEMPOZYUM PROGRAMI

1. Gün – 23 Mayıs 2013 Perşembe
09.00-11.00 – Açılış Konuşmaları
Av. Necati Ceylan, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Başkanı
Av. Cavit Tatlı, Hukukçular Derneği Başkanı
Prof. Dr. M. Refik Korkusuz, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
Konferans
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu – T.C. Dışişleri Bakanı
Türkiye’nin Dış Politikasında Çok Boyutlu Bir Unsur Olarak Irak
11.00-12.30 – 1. Oturum
IRAK’TAKİ SİYASİ VE TOPLUMSAL YAPI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Kavas
Dr. Zaid Abdul-Wahab İsmail – Gazeteci – Irak
Irak’taki Etnik Yapılar, Mezhepler ve Sivil Toplum
Prof. Dr. Samir Salha – Kocaeli Ünversitesi –Türkiye
Ortadoğu Anayasal Gelişmeleri Bağlamında Irak Anayasası
Dr. Abdulrahman Muhammed Sayed  – Avukat- Mısır
Irak’ta Parti İçi Demokrasi ve Siyasi İstikrar
Abdulwahab al-Gasab – Araştırmacı – Katar
2003’ten Sonra Irak’ta Siyasi-İdari Yapı ve Neoconlar’ın Rolü
Prof. Dr. Walid Elgohary – Mısır
Arap Baharının Irak’a Etkisi
Soru – Cevap (10 dk.)
12.30-14.00 Öğle Arası
14.00-15.30 – 2. Oturum
IRAK’TAKİ İNSAN HAKLARI VE İHLALLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emrah Cengiz
Dr. Mohammed Al-Daini   – Eski Milletvekili ve Aktivist – Irak
Politik Amaçlarla Ortaya Konan Hukuk Dışı Uygulamalar
Prof. Dr. May Abdullah- Lübnan Üniversitesi – Lübnan
Irak’ta Medya ve İnsan Hakları
Dr. Sabah Yaseen – Alsharq Alawsat Üniversitesi – Ürdün
Baskıcı Yeni Rejiminde Irak Medyasının Durumu
Khaled Alizzi – İnsan Hakları Derneği – Irak
Irak Hükümetinin Gösterilere Karşı Uyguladığı Sert Tutum; Huveyce Katliamı  Örneği
Dr. Abd El Hamid Mohammed Abd El Hamid – Beni Suef Üniversitesi – Mısır
Irak’ta Savaş Suçları
Soru – Cevap (10 dk.)
15.30 – 15.45  Kahve Arası
15.45-17.15 – 3. Oturum
IRAK’TAKİ İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI HUKUK METİNLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emrullah İşler
Dr. Abdulhameed Majeed Ismael – İstanbul Üniversitesi – Türkiye
Irak’taki İnsan Hakları İhlallerine Karşı Ulusal ve Uluslararası Örgütlerin Tutumu
Dr. Tarek Chindeb – Avukat – Lübnan
Irak’taki İnsan Hakları İhlallerine Karşı Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rolü
Vedud Fevzi Şemsuddin – Avukat- Irak
İnsan Hakları Suçlarının Yargılanması İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Hukukun Rolü
Prof. Dr. Peter Shirlow – Queen’s Üniversitesi – İrlanda
Irak Krizinin Oluşumunda İç ve Dış Etkenler
Prof. Dr. İbrahim Kaya – İstanbul Üniversitesi – Türkiye
Irak Savaşında Uluslararası Hukuk ve Adalet
Soru – Cevap (10 dk.)
09.30-10.20

2. Gün – 24 Mayıs 2013 Cuma
09.30-10.20
Konferans
Dr. Tarık Haşimi – Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı
İşgal Öncesi ve Sonrası Ulusal ve Uluslararası Bağlamda Irak
10.20-12.00 – 1. Oturum
IRAK’TAKİ İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Bedii Omay
Prof. Dr. İsmail Bamarni – Dahok Üniversitesi – Irak
Irak’taki Dini Kurumların Hak İhlallerine Karşı Pozitif Etkisi
Sabah Barkho –Tarihçi – Irak
Irak’taki Hıristiyanlara Yönelik İnsan Hakları İhlalleri
Prof. Dr. Muhammed Ayyash El Kubaisi – Öğretim Görevlisi – Katar
Irak’ta Sünnilere Karşı Uygulanan Etnik Temizlik Programı
Dr. Aveen Khaled Abdurrahman – Dahok Üniversitesi – Irak
Irak Anayasasında İnanç Özgürlüğü ve Uygulaması İle Evrensel Hukukla Karşılaştırılması
Prof. Dr. Muhammed Shukri – Dahok Ünversitesi – Irak
İslam’da İnsan Hakları Beş Temel Esası
Soru – Cevap (10 dk.)
12.00-14.30     Öğle Arası
14.30-16.00     – 2. Oturum
ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ADİL YARGILANMA HAKKI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu
Doç. Dr. Murat Yanık ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Öztürk -İstanbul Üniversitesi – Türkiye
Karşılaştırmalı Hukuk ve Uluslararası Standartlar Işığında Irak’ta Adil Yargılanma Hakkı
Prof. Dr. David Pimentel – Ohio Northern Üniversitesi – ABD
Irak’ta Yargı Bağımsızlığı ve İslam Şeriatının Rolü
Salim Şehri – Uluslararası Müslüman Hukukçular Birliği – Suudi Arabistan
İslam Hukukunda Adil Yargılama
Naji Haraj – İnsan Hakları Derneği – İsviçre
Uluslararası Yargı Standartlarına Göre Irak Yargısı
Abdulwahab Ahmed Al-Samarrai – Ebu Hanife Koleji – Irak
Irak’taki Sünni Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Baskılar
Soru – Cevap (10 dk.)
16.00-16.15     Kahve Arası
16.15-17.45     – 3. Oturum
IRAK’TA ADİL YARGILANMA HAKKI SORUNU
Oturum Başkanı: Salih Murat
Prof. Dr. Brett Scharffs – Brigham Young Üniversitesi– ABD
Irak’ta Adil Yargılanma Hakkı ve Yargı Bağımsızlığı
Muhammed bin Dımyan el- Uneyzi – Avukat – Suudi Arabistan
Irak’taki Suudi Arabistan Vatandaşlarının Ceza Yargılanması Süreci
Doç. Dr. Waadi Süleyman – Dahok Üniversitesi – Irak
Irak Yasalarındaki Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Ölüm Cezalarına Bakış
Mubarek Mutavva – Avukat – Kuveyt
Irak’taki Adil Yargılanma Çerçevesinde Tarık Haşimi Yargı Örneği
Moayed Alizzy – Avukat – Irak
Haşimi Davasının Sunumu
Soru – Cevap (10 dk.)
18.00-18.30 Müzakere ve Sonuç Bildirgesi

SEMPOZYUM YERİ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Yeni Doğan Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 444 50 01

CEVAP VER